Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

20:48
5360 de51
Reposted fromLittleJack LittleJack viablueberries blueberries

February 17 2017

godiva
18:59
8945 8a9a
Reposted fromkushii kushii viaelinela elinela
godiva
17:53
5990 b1f5
Reposted fromlaters laters viaelinela elinela
godiva
17:53
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viahelpmeimhungry helpmeimhungry
godiva
17:28
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabunia gabunia
godiva
17:28
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viagabunia gabunia
godiva
17:28
9999 33dc
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagabunia gabunia
godiva
17:25
9625 d58d
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viay-xcv-y y-xcv-y

July 09 2015

godiva
09:57
8171 edab
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaelinela elinela
godiva
09:56
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaelinela elinela
09:47
5746 2800
Reposted fromikillorigami ikillorigami viasokoke sokoke
godiva
09:47
1864 d505
Reposted fromfor-witches for-witches viafatu fatu
godiva
09:46
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaeffa018 effa018
godiva
09:45
Pictures with dad
godiva
09:44

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

godiva
09:34
The secret to happiness is freedom. And the secret to freedom is courage.
— thucydides
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viamariola mariola
godiva
09:31
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viamariola mariola
godiva
09:31
6480 3e66
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamariola mariola
godiva
09:18
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
godiva
09:18
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę.
— Kevin Brooks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl