Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

godiva
09:18
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę.
— Kevin Brooks
godiva
09:16


Jessica Durrant - Trees As Veins, 2012   Paintings: Watercolors on Paper
godiva
09:16
9883 47b4
09:15
6112 be00 500
godiva
09:15
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viasomersby somersby
godiva
09:15
godiva
09:14
Reposted frombluuu bluuu
godiva
09:12
Reposted frombluuu bluuu
godiva
09:11
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vianeeds needs
godiva
09:09
godiva
09:08
|Women in Science
09:06
godiva
09:05
5880 a7b2

July 05 2015

godiva
18:23
Reposted fromFlau Flau viajawn-palace jawn-palace
godiva
18:20
3505 a62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma
godiva
18:19
3524 3169 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
godiva
18:13
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaelinela elinela
godiva
18:12
5242 6c16
Reposted fromdontbemad dontbemad
godiva
18:06
Why should I be sad? I have lost someone who didn’t love me. But they lost someone who loved them.
Reposted fromdontbemad dontbemad
godiva
18:06
8731 e39c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl